Korisnici rezultata

Kako bismo stekli uvid u najveće prepreke s kojima se mladi istraživači susreću u svom istraživačkom radu, molimo Vas da ispunite našu anketu. Anketa je namijenjena svim mladim istraživačima!


 
Anketu smo proveli i metodom papir-olovka, a ovdje možete vidjeti rezultate: